Välj en sida

Behöver du komma i kontakt med en jour?

Villa Önskehem är ett skyddat boende för ensamma kvinnor, kvinnor med barn och medföljande husdjur, som har behov av skydd.
Kontakta OssVill veta mer

Om Oss - Villa Önskehem

Personalen som jobbar hos oss har mångårig erfarenhet av att jobba med människor och även erfarenhet av hur det kan vara att leva på ett skyddat boende och hur det kan vara att leva med våld i nära relationer.

Personalen är utbildad inom:

  • MI –samtal
  • SARA
  • PATRIARK.

Personal utbildas under hösten i TRAPPAN – modellen och FREDA. Personal har även utbildats via NCK i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Erfarenhet av att arbeta med barn finns också.

Säkerheten är viktig hos oss. Vi har personal på boendet dygnet runt. Vi är extremt noga med att inte röja boendets placering eller identitet.

VILLA ÖNSKEHEM

Personalen som jobbar hos oss har mångårig erfarenhet av att jobba med människor och även erfarenhet av hur det kan vara att leva på ett skyddat boende och hur det kan vara att leva med våld i nära relationer.

Personalen är utbildad inom MI –samtal, SARA och PATRIARK. Personal utbildas under hösten i TRAPPAN – modellen och FREDA. Personal har även utbildats via NCK i Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Erfarenhet av att arbeta med barn finns också.
Säkerheten är viktig hos oss. Vi har kameraövervakning och har personal på boendet dygnet runt. Vi är extremt noga med att inte röja boendets placering eller identitet.

Hos oss har man en egen kontaktperson som finns som stöd i kontakter med myndigheter, läkarbesök, fritidsaktiviteter, läxhjälp, hjälp med ansökningar och annat som kan behövas. Kontaktpersonen finns med hela vägen som stöd och finns även kvar för stöttning om behovet finns efter utflyttning.

Statistik Brå
Våld i nära relationer 2021.

År 2021 anmäldes totalt 57 600 fall av misshandel där den utsatta var bekant med gärningspersonen. Statistik från Brå, läs mera här

  • Bekant med offret 81% 81%
  • Obekant med offret 19% 19%
  • Relation till gärningspersonen 80% 80%
  • Dödligt våld mot närstående i parrelation 14% 14%